Thursday, 10 December 2015( Tann Hai Tera, Mann Hai Tera, Sab Hai Tera, Sab Hai Tera Mera Yek Sirf Tu Hi Tu ( Jai Om Namah Shivay )

Friday, 31 January 2014

Kal Ke Bhi Mahakaal Maha Kaleshvar

                                                   Kal Ke Bhi Mahakaal Maha Kaleshvar

Tuesday, 22 October 2013

Mahadev

                                                                      MAHADEV

                 ("Utra Sagar Mai Jo, Moti Uski Ko Mila, Khoj Jis Ne Bhi Ki, Main Uski Ko Mila")


Tuesday, 8 October 2013

Shanti Mantra

                                                                    Shanti Mantra
Sahana vavatu saha no bhunaktu
                                                     Sha viryam kara va vahai
                                       Tejaswina vadhi tamastu ma vidisha vahai

                                                                         Om Shanti, Shanti Shanti

Friday, 9 August 2013

JAI KARA VEER BAJRANGE HAR HAR MAHADEV

                                      JAI KARA VEER BAJRANGE HAR HAR MAHADEV

Devo Ke Dev Maha Dev

                                                           Devo Ke Dev Maha Dev

Hanuman With Shiva Roop

                                                            Hanuman With Shiva Roop